godaddy如何转让域名

域名出售,求购欢迎联系QQ:1082484

godaddy如何转让域名

Godaddy如何转让域名

如果您拥有一个Godaddy账号,可以通过以下步骤将您的域名进行转让:

  1. 登录Godaddy账号。
  2. 选择“我的域名”。
  3. 选中需要转让的域名。
  4. 点击“转让”按钮。
  5. 输入买家的信息。
  6. 设置转让价格。
  7. 确认转让信息。
  8. 等待买家接受转让请求。
  9. 完成交易。

请注意,转让成功后,Godaddy将收取一定的手续费。同时,交易双方需要签署转让协议。

如果您想从他人手中购买域名,可以通过在Godaddy的域名市场上搜索相关域名,并与卖家进行联系进行交易。

0
没有账号?注册  忘记密码?